Ægtepagter læs mere...

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FINDHvad er Whiplash?
Whiplash Assoociatet Disorders (WAD), i dagligsproget kaldet piskesmæld fremkommer ofte i forbindelse med færdselsuheld og andre ulykkestilfælde. ^

Begrebet whiplash bliver ofte benyttet som en afgrænset sygdomsbetegnelse, hvilket der ikke ifølge Retslægerådet er tale om.

Retslægerådet benyttes i forbindelse med eventuelle retssager (primært erstatningssager) til at vurdere de lægelige aspekter i sagen og fremkommer dermed med deres vurderinger og udtalelser.

Whiplashskader/piskesmældsskader forstår Retslægerådet som skader der involverer en skadepåvirkning (whiplash/piskesmæld), hvor man ved acceleration/decelerationspåvirkning med mere eller mindre fastholdt krop udsætter halshvirvelsøjlen for bagoverbøjning/bøjning og samtidig udstrækning i længdeaksen, idet halshvirvelsøjlen virker som et pendul med hovedet som det forholdsvis tunge lod. Dette kan føre til en overstrækning af halshvirvelsøjlens muskler, sener og ledbånd, skader på nervesystemet og brud og ledskred.

Whiplash er ikke en velafgrænset sygdomsenhed, selvom det ofte anvendes som sådan. Betegnelsen kaldet whiplash associerede symptomer omfatter en række akutte og kroniske symptomer, uden der er tale om en afgrænset sygdomsenhed.

De mest karakteristiske whiplash symptomer er:
• nakkesmerter
• nedsat bevægelighed af nakken

Andre associerede symptomer kan bl.a være:
• smerter i hoved
• smerter i ryg
• smerter i arme
• føleforstyrrelser
• nedsat kraft i armene
• svimmelhed
• syns- og høreforstyrrelser
• hukommelsesbesvær
• koncentrations- og indprentningsbesvær
• øget træthed
• depressionstendens

Retslægerådet siger tillige, at der ikke er nogen sikker sammenhæng mellem påvirkning, vævslæsion og symptombillede. Selv psykologiske faktorer påvirker symptomerne og sygdomsoplevelsen efter whiplash, ligesom sociokulturelle faktorer har en indflydelse på forekomsten af længerevarende symptomer.

Whiplashskader er vanskelige at afgrænse. Symptomerne i to sager er sjældent ens og ligeledes er sygdomsoplevelsen heller ikke den samme.

Se mere om personskade på vores hjemmeside www.personskade.info  

Karina Schmidt Karina Schmidt

Advokat (L), indehaver

Beneficiferet forsvarsadvokat

Sagsområder:

Forsvarer/strafferet - Personskade/Forsikringssager

Arv/Testamente - Dødsboskifte - Retssager - Handler

Tvangsfjernelse af børn - Forældremyndighed, bopæl og samvær

Tlf.: 7512 3044
Mail.: ks@advokathuset-esbjerg.dk