Hjælp til skifte af dødsbo læs mere...

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FIND


  • a » A
  • A » a
Ulykke og erstatning

7-9-13. Det sker ikke for en selv. Hvorfor tegner man så ulykkesforsikringer?

Det har altid været sund fornuft at have en ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring. Desværre er der mange unge, men også ældre, som glemmer den eller sparer den væk. Ansvarsforsikringen dækker typisk husstanden, herunder ens børn. Skulle ansvarsforsikringen være sparet væk og ens børn begår en dumhed, så hæfter børnene selv. Sparsommeligheden kan dermed drive ens børn ud i håbløs gæld. Ved småting hæfter forældrene.

Regn ikke med, at en ulykkesforsikring kan forsørge dig resten af dine dage. Hvis ulykken forringer din erhvervsevne, dækker ulykkesforsikringen på ingen måde tabet af indtægten. Erhvervsevne dækkes primært af en erhvervsevnetabsforsikring.

Er der en ansvarlig skadevolder, vil skadelidte kunne gøre et tab gældende efter Erstatningsansvarsloven. Er man på arbejde, er det Arbejdsskadesikringsloven og i visse tilfælde også Erstatningsansvarsloven. Begge love anvender udtryk for varige mén og erhvervsevnetab. I Erstatningsansvarsloven dukker også tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte op. Det er et kompliceret regnestykke, når man først kommer rigtig til skade. At antage en advokat er uomtvisteligt det eneste rigtige.

Advokathuset Esbjerg er specialiseret i disse sager. Kontorets medarbejdere har endvidere indgående kendskab til offentligretlige regler. Disse regler præger den tilskadekomnes hverdag langt højere end Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven.

Kontakt Advokathuset for en gratis vurdering af din skadessag.

Artikler som tilhører denne kategori: