Hvad er et børnetestamente? læs mere...

SIDE MAP

ESBJERG

Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

BRAMMING

Nørregade 22
6740 Bramming
Telefon 7522 3044

Direkte kontakt

FIND


  • a » A
  • A » a
Generelt om Advokathuset
Advokatfirmaet er oprindeligt etableret af advokat Jørgen Søgaard Madsen i 1993.
 
Vi har afdelinger i Esbjerg og Bramming på følgende adresser:
  • Jernbanegade 22, 6700  Esbjerg.
  • Nørregade 22, 6740  Bramming.
Yderligere kontaktoplysninger forefindes under kontakt.
Advokatfirmaet blev i 2007 omdannet til et aktieselskab under navnet Advokataktieselskabet Søgaard, CVR-nr. 30696433. I oktober 2014 indtrådte advokat Karina Schmidt som medindehaver med advokat Jørgen Søgaard Madsen.
I dette selskab arbejder følgende jurister: Advokat Jørgen Søgaard Madsen (L), og advokat Karina Schmidt (L).
Endvidere er der etableret kontorfællesskab på adressen i Esbjerg med advokat M. Maltha Rasmussen (H), der driver advokatvirksomhed under CVR-nr. 45343928. Advokaterne hos Advokathuset Esbjerg – Bramming er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
 
Alle Advokater hos Advokathuset Esbjerg – Bramming er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø., under policenr. 156-08654898-14002. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokathuset Esbjerg – Bramming uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. 
Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes udenfor normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.
Advokathuset  Esbjerg – Bramming anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
Advokaterne hos Advokathuset Esbjerg – Bramming er omfattet af advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk