Boligsalgets ABC læs mere...

SITE MAP

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FIND


  • a » A
  • A » a
Generelt om Advokathuset
Oprindeligt er advokatfirmaet etableret af advokat Jørgen Søgaard Madsen i 1993 og er siden blevet drevet primært fra Esbjerg. I en periode fra 2007 til 2018 var der tillige en underafdeling i Bramming. Advokat Karina Schmidt blev ansat i firmaet tilbage i 2007 og er uddannet under advokat Jørgen Søgaard Madsen, og indtrådte som medejer i oktober 2014. 
Advokat Jørgen Søgaard madsen afgik ved døden i ferbuar 2018 og herefter videreføres firmaet alene af advokat karina Schmidt som indehaver. 
Advokathuset Esbjerg ligger på adressen: 
  • Jernbanegade 22, 6700  Esbjerg.
Dette er lige overfor banegården i Esbjerg og derfor centralt og nemt tilgængeligt. 
Yderligere kontaktoplysninger forefindes under kontakt.
Advokatfirmaet blev i 2018 omdannet til et anpartsselskab under navnet Advokathuset Esbjerg ApS, CVR-nr. 30696433. 
I dette selskab arbejder følgende jurister: Advokat Karina Schmidt (L).
Endvidere er der etableret kontorfællesskab på adressen i Esbjerg med advokat M. Maltha Rasmussen (H), der driver advokatvirksomhed under CVR-nr. 45343928.
Advokaterne hos Advokathuset Esbjerg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
 
Alle Advokater hos Advokathuset Esbjerg – Bramming er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø., under policenr. 156-08654898-14002. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokathuset Esbjerg uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. 
Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes udenfor normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.
Advokathuset  Esbjerg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
Advokaterne hos Advokathuset Esbjerg er omfattet af advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk