Kr. 4.500,00 for at sikre dine nærmeste med et testamente læs mere...

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FIND


  • a » A
  • A » a
Forældremyndighed, bopæl og samvær

Forholdene omkring ens børn er altid følsomme og af stor betydning, hvorfor forældremyndighed, barnets bopæl og samvær med barnet ofte blive et stridsområde mellem uenige forældre.

Kan man ikke selv løse disse problemer internt kan sagen indbringes for Statsforvaltningen og eventuelt videre til behandling i retten hvis det ikke løses i Statsforvaltningen. Domstolene og Statsforvaltningen vil lægge vægt på, hvad der er bedst for barnet og alt efter barnets alder og forhold, vil barnet tillige blive hørt.  

Sagerne kan både omhandle forældremyndigheden, barnets bopæl og samværets omfang.

Dog kan sager omkring samvær ikke behandles ved domstolene, men behandles udelukkende ved Statsforvaltningen med klageadgang til Ankestyrelsen på skrift. 

Det kan være en god idé allerede på et tidligt tidspunkt at tage advokaten med på råd, så man får et bedre kendskab til sine muligheder og rettigheder, samt hvorledes det hele foregår. Man kan også vælge selv at betale for at advokaten deltager i møder ved Statsforvaltningen eller er behjælpelig med breve m.m. dertil. 

Advokathuset har en stor erfaring med denne form for sager og behandler sagerne juridisk professionelt, men samtidigt også med en forståelse for den følelsesmæssige konflikt man er i som forældre.

Såfremt en uenighed går videre i til domstolene kan man selv vælge sin advokat, og denne hjælper med at søge retshjælp eller fri proces til dækning af udgifterne. Kan der ikke opnås dækning til sagen, gives der en fast pris på arbejdet. 

Ring og drøft sagen med os, eller bestil et gratis formøde til vurdering af dine muligheder. Det er særligt vigtigt, at der er kemi mellem dig og advokaten så du er tryg hele vejen igennem - det vedrører jo ens vigtigste guldklumper!