Hjælp til skifte af dødsbo læs mere...

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FINDHjælp til skifte af dødsbo.

Når et familiemedlem afgår ved døden, er der mange praktiske og juridiske forhold, der skal tages stilling til.

Der er i første omgang de praktiske forhold om begravelse, rydning af bolig, hvis der ikke er en ægtefælle, betaling af regninger og opsigelse af diverse abonnementer og aftaler.

Dernæst skal der tages stilling til skifte af dødsboet. Kontakter de efterladte ikke selv skifteretten, vil en kontaktperson blive kontaktet af skifteretten via E-boks. Kontakt med skifteretten er ikke nødvendigt, hvis en advokat skal hjælpe med skiftebehandlingen, da vi så varetager dette.

Der er flere måder at skifte et dødsbo på. Der er først og fremmest hensynet til de efterladte, der kan være afgørende, men også skattemæssige overvejelser kan have betydning.

Advokathuset tilbyder hjælp til alle aspekter af skiftebehandlingen, og kan klare alle de praktiske forhold, herunder udlevering fra skifteretten, opgørelse af aktiver og passiver, indhente oplysninger fra pengeinstitut og forsikringsselskaber, hjælpe med salg af ejendom og værdipapirer og evt. også indbo.

I forbindelse med bobehandling vil der også blive sørget for betaling af udgifter til begravelse, boafgifter m.v.

Behandlingstiden afhænger af, hvor hurtigt boet udleveres fra skifteretten, om der er aktiver, der skal sælges, og efterfølgende godkendelse af boopgørelsen.

Advokathuset tilstræber altid at behandle og afslutte boet så hurtigt, som det er muligt.

Kontakt os for en uforpligtende orientering af, hvordan vi kan hjælpe dig/jer med skifte af dødsboet. Første møde er altid gratis, og du får en fast pris for boets behandling, inden vi eventuelt begynder på bobehandlingen.

 

Karina Schmidt Karina Schmidt

Advokat (L), indehaver

Beneficeret forsvarsadvokat

Sagsområder:

Forsvarer/strafferet - Arv/Testamente - Dødsboskifte -

Retssager - Ejendomshandler -

Tvangsfjernelse af børn - Forældremyndighed, bopæl og samvær

Tlf.: 7512 3044
Mail.: ks@advokathuset-esbjerg.dk