Kr. 5.000,00 for at sikre dine nærmeste med et testamente læs mere...

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FIND


  • a » A
  • A » a
Generelt om Advokathuset
..
Oprindeligt er advokatfirmaet etableret af advokat Jørgen Søgaard Madsen i 1993 og er siden blevet drevet primært fra Esbjerg. I en periode fra 2007 til 2018 var der tillige en underafdeling i Bramming. Advokat Karina Schmidt blev ansat i firmaet tilbage i 2007 og er uddannet under advokat Jørgen Søgaard Madsen, og indtrådte som medejer i oktober 2014. 
..
Advokat Jørgen Søgaard Madsen afgik ved døden i februar 2018 og herefter videreførte advokat Karina Schmidt alene firmaet.
..
Målet er at yde juridisk assistance på et professionel niveau og på et sprog der er til at forstå, således man kan være families advokat - gennem hele livet og gøre en forskel.
..
Advokathuset Esbjerg ligger på adressen: 
  • Jernbanegade 22, 6700  Esbjerg.
Dette er lige overfor banegården i Esbjerg og derfor centralt og nemt tilgængeligt. Der er gratis to timers parkering i Esbjerg Midtby. 
Yderligere kontaktoplysninger forefindes under kontakt..
.
Vi har samleklientbankkonto i Skjern Bank, Bramming - reg. nr. 7780 - konto nr. 0002176709
Advokatfirmaet blev i 2018 omdannet til et anpartsselskab under navnet Advokathuset Esbjerg ApS, CVR-nr. 30696433
..
I dette selskab arbejder følgende jurist: Advokat Karina Schmidt (L).
Advokaten hos Advokathuset Esbjerg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom og indsættes på klientkonto. Med mindre andet er aftalt med klienten føres klientkontoen hos Skjern Bank, konto nr. 7780-2176709.
Klientens opmærksomhed henledes på at reglerne om dækning af indskud, som udgangspunkt har et dækningsmaksimum på 100.000 Euro, inklusive det indskud klienten selv måtte have hos den pågældende bank. ....ggg
..g
Advokat Karina Schmidt hos Advokathuset Esbjerg er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø., under policenr. 156-08654898-14002. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokathuset Esbjerg fra deres kontor uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. 
Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes udenfor normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.
..
Advokathuset  Esbjerg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.....
..
Advokater hos Advokathuset Esbjerg er omfattet af advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk