Hvad er et børnetestamente? læs mere...

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FIND


  • a » A
  • A » a
Generationsskifte

Alle virksomheder skal på et tidspunkt sælges eller overdrages. Om ikke før, så ved ejerens død.

Planlægning af generationsskifte er vigtigt, hvad enten det skal ske før eller siden. Afklaring af ejers ønsker og en plan for gennemførelsen af ejerskiftet, er forudsætninger for et vellykket generationsskifte.

Uplanlagte generationsskifter, f.eks. ved ejerens uventede dødsfald, kan koste en virksomhed muligheden for overlevelse, og kan være en unødvendig belastning for de efterladte.

For privatejede virksomheder vil det ofte være relevant at overveje omdannelse til selskabsform, evt. i form af en skattefri virksomhedsomdannelse. Det giver en lang række fordele, hvad enten der planlægges et glidende generationsskifte eller et salg.

Der kan også være fordele ved omstrukturering af virksomheden ved oprettelse af holdingselskab, datterselskaber eller andet.

Ved en ny lov i 2007 blev mulighederne for skattefri omstruktureringer forbedret, bl.a. i form af aktieombytning, fusion og spaltning.

Advokathuset rådgiver og bistår parterne i forbindelse med både planlægningen og gennemførelsen af generationsskiftet. Det sker normalt i et tæt samarbejde med virksomhedens revisor.