Boligsalgets ABC læs mere...

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FINDMange har hørt begrebet ”børnetestamente”, men ved egentlig ikke hvad det er.

Flere har den opfattelse, at dem der står fadder i kirken ved ens børns dåb, skal have børnene hvis man skulle dø før ens børn fylder 18 år – dette er ikke korrekt.

Kan man virkelig testamentere sine børn væk?

Nej… man testamenterer ikke sine børn væk, men man giver udtryk for sine ønsker og tanker om, hvad man ønsker der skal ske med ens børn – guldklumper – hvis man ikke selv overlever til de bliver voksne og myndige.

Disse tanker og ønsker betragtes som en tilkendegivelse til Statsforvaltningen. Ved dødsfald hvor der er mindreårige børn og et børnetestamente, vil Statsforvaltningen skulle tage hensyn til ens ønsker og tanker. De skal dog ikke rette sig efter hvad man har givet udtryk for i et børnetestamente, idet det væsentligst er, hvad der er bedst for barnet og barnets tarv.

Et børnetestamente er et dokument, der kan oprettes efter samme metoder som et testamente. Det mest sikre er, at oprette børnetestamentet ved Notaren ved retten. Et børnetestamente kan oprettes som et særskilt dokument eller som en del af ens testamente.

Et barns værger vil ofte være både den biologiske mor og far. Hvor kun den ene part har den fulde forældremyndighed, vil den biologiske anden forælder blive kontaktet, såfremt forældremyndighedsindehaveren afgår ved døden før barnets 18. år.

Det er derfor af stor betydning at særligt personer med fuld forældremyndighed får oprettet et sådant børnetestamente, hvis det ikke er den biologiske anden part, der er det største ønske, evt. fordi der ingen kontakt er dertil.
Tillige vil enlige med mindreårige børn have et behov herfor.

Endvidere opretter mange par tillige et børnetestamente, hvor de har taget en fælles stillingtagen til problematikken, idet man kan afgå ved døden samtidigt ved f.eks. et trafikuheld og ens børns opvækst er jo et fælles ansvar.

I forbindelse med en oprettelse af et børnetestmente kan man evt. afsætte pengemidler ved et legat til den person man har indsat til at overtage forældremyndigheden over ens børn. Det kan jo være en økonomisk belastning at få en pludselig forøgelse af husstanden.

Det er også muligt at indsætte en nr. 1 og en nr. 2 i børnetestamentet. Man bør ikke indsætte et par og en individuel begrundelse for ens valg, er det det bedste.
Det er vigtigt, at man huske, at spørge de personer man ønsker at indsætte i et børnetestamente. Det vil ikke være retfærdigt og behageligt ved et evt. dødsfald, når man er midt i en sørg samtidigt at få at vide, at det desuden er afdødes ønske, at man skal tage sig af børnene. Ligeledes bør man nøje overveje forholdene ved dem man ønsker at indsætte, særligt også i forhold til alder og helbred.

Ved spørgsmål til dette lidt følsomme område, er du velkommen til at kontakte Advokathuset.

 

Karina Schmidt Karina Schmidt

Advokat (L), indehaver

Beneficeret forsvarsadvokat

Sagsområder:

Forsvarer/strafferet - Arv/Testamente - Dødsboskifte -

Retssager - Ejendomshandler -

Tvangsfjernelse af børn - Forældremyndighed, bopæl og samvær

Tlf.: 7512 3044
Mail.: ks@advokathuset-esbjerg.dk