Hvad er et børnetestamente? læs mere...

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FIND


  • a » A
  • A » a
Tvangsfjernelse

Står du eller nogen du kender i en situation, hvor der kan blive tale om at anbringe et barn uden for hjemmet, er det vigtigt at kende spillereglerne og forskellen mellem anbringelse med samtykke og anbringelse uden samtykke (såkaldt tvangsanbringelse). 

Forældremyndighedens indehaver, og barnet, hvis der er fyldt 12 år, har krav på advokatbistand, hvis sagen af kommunen indbringes for Børn- og Ungeudvalget, og hvis sagen efterfølgende indbringes for Ankestyrelsen eller domstolene. 

Advokaten betales altid af kommunen. 

Forældre og børn har ikke den samme advokat, men hver deres og bor forældrene ikke sammen, vil de ligeledes have hver deres advokat. Der er frit valg af advokat, men det er vigtigt, at man vælger en advokat der har erfaring indenfor området og som man har en god kemi med.

Advokathuset har advokater, som er specialiseret i netop denne type sager og har derfor en stor erfaring hermed såvel fagligt som menneskeligt.