Hvad er et børnetestamente? læs mere...

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FIND


  • a » A
  • A » a
Forældremyndighed, bopæl og samvær

Forholdene omkring ens børn er altid følsomme og af stor betydning, hvorfor forældremyndighed, barnets bopæl og samvær med barnet ofte blive et stridsområde mellem uenige forældre.

Kan man ikke selv løse disse problemer internt kan sagen indbringes for Familieretshuset og eventuelt videre til behandling i Familieretten. Sagens type og omstændigheder tages i betragtning, når Familieretshuset skal afklare om en sag skal behandles ved dem eller ved Familieretten. Familieretshuset skal dog sørge for at få sagen oplyst ved bl.a. at indhente udtalelser m.m. Såvel Familieretshuset som Familieretten vil lægge afgørende vægt på, hvad der er bedst for barnet og alt efter barnets alder og forhold, vil barnet tillige blive hørt.  

Sagerne kan bl.a. omhandle forældremyndigheden, barnets bopæl og samværets omfang.

Sager i Familieretten, vil blive lagt ind på den elektroniske sagsportal www.minretssag.dk

Det kan være en god idé allerede på et tidligt tidspunkt at tage advokaten med på råd, så man får et bedre kendskab til sine muligheder og rettigheder, samt hvorledes det hele foregår. Man kan også vælge selv at betale for at advokaten deltager i møder ved Familieretshuset eller til at være behjælpelig med breve m.m. dertil. 

Advokathuset har en stor erfaring med denne form for sager og behandler sagerne juridisk professionelt, men samtidigt også med en forståelse for den følelsesmæssige konflikt man er i som forældre.

Der er frit advokatvalg, såfremt man vælger at have advokat tilknyttet. Advokaten vil hjælpe med at søge fri proces til dækning af udgifterne hvis der er tale om en sag ved Familieretten. Kan der ikke opnås dækning til sagen, gives der om muligt en fast pris på arbejdet. 

Ring og drøft sagen med os, eller bestil et gratis formøde til vurdering af dine muligheder. Det er særligt vigtigt, at der er kemi mellem dig og advokaten, så du er tryg hele vejen igennem - det vedrører jo ens guldklumper!