Hjælp til skifte af dødsbo læs mere...

ESBJERG


Jernbanegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 7512 3044

Direkte kontakt

FIND


  • a » A
  • A » a
Akkord og rekonstruktion

Når en virksomhed bliver ramt af økonomiske kris, behøver det ikke medføre konkurs og lukning. Afhængig af krisens karakter, kan der være gode muligheder for at fortsætte virksomheden helt eller delvis gennem en akkord eller rekonstruktion.

Det er vigtigt at søge kompetent rådgivning, før det går helt galt. Akkord og rekonstruktion kan også gennemføres under en betalingsstandsning, men jo før der bliver lagt en plan for rekonstruktionen, jo bedre er mulighederne for en løsning.

Vi rådgiver om såvel frivillige akkorder som tvangsakkorder. En frivillig akkord kræver accept fra alle kreditorer, hvorimod en tvangsakkord kan gennemføres, selvom enkelte kreditorer er imod. En frivillig akkord kan være generel og omfatte alle kreditorer, men kan også være specielt rettet mod en gruppe større kreditorer.

Sunde aktiviteter i en nødlidende virksomhed kan evt. udskilles i et nyt selskab, hvor aktiviteten kan føres videre, mens gammel gæld og underskudsgivende aktiviteter kan blive i det gamle selskab. Der kan ofte findes løsninger, som vil være til gavn for både ejere og kreditorer.

Der kan være behov for tilførsel af ny kapital og måske også ny ledelse.

Advokathuset tilbyder rådgivning gennem alle faser i forløbet frem mod en rekonstruktion eller lukning. Det foregår normalt i et tæt samarbejde med virksomhedens revisor og de største kreditorer, herunder ofte pengeinstitut.